08
Mar

Küpkök Ortaokulu’nda Amarelinha Dansı

Kolej Küpkök Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri etwinning projeleri “Be In The Game Boat” kapsamında Amarelinha dansını öğrendiler. (26.02.2020)

Bu dans müzik eşliğinde belli kurallara uyularak yapılıyor.Öğrenciler tek sıraya giriyor. En öndeki öğrenci müziğin ritmi ile ilk hareketleri yapıyor. Başlama noktasına geri döndüğünde ikinci öğrenci ona katılıyor ve dans sıra bitinceye kadar devam ediyor. Koordinasyon ve odaklanma gerektiren bu dans aynı zamanda çok da eğlenceli. Öğrencilerimiz müzik eşliğinde rtim tutmayı öğreniyorlar. Aynı zamanda beden hareketleri yaparak daha zinde oluyorlar. Projemizde her ay farklı etkinlikler yapıyoruz.

Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin derslere motivasyonu artıyor. Amarelinha dansını tüm öğrencilerimize tavsiye ederiz.